Wyniki III etapu części II postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP w Gołdapi. Podczas drugiej części III etapu postępowania kandydaci pisali test wiedzy składający się z 20 pytań oraz odbyli rozmowę kwalifikacyjną z komisją.

Protokół z III etapu postępowania cz.2

Zbiorcze zestawienie wyników postępowania kwalifikacyjnego zawiera protokół końcowy postępowania kwalifikacyjnego.

Protokół końcowy z postępowania 16.11.2018

Do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną skierowani kandydaci o numerach identyfikacyjnych 004 oraz 006.

O terminie badań kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.