Wyniki III etapu części I postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP w Gołdapi. Podczas pierwszej części III etapu postępowania komisja przyznawała dodatkowe punkty za posiadane wykształcenie, wyszkolenie oraz kwalifikacje. Punkty przyznawane były na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

Protokół z III etapu cz 1 postępowania kwalifikacyjnego z dnia 15.11.2018

Etap III część II czyli test z wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w świetlicy KP PSP w Gołdapi w dniu 16.11.2018 od godz. 11.00