4 grudnia 2018 roku kilka minut po godzinie 11.00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi odebrał zgłoszenie o wycieku kwasu solnego w jednym z zakładów zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej w Gołdapi. Na miejsce zdarzenia natychmiast udali się  gołdapscy strażacy, potwierdzając informację ze zgłoszenia. Dowódca akcji przekazał, że podczas transportu wewnątrzzakładowego w obrębie wydziału cynkowni operator wózka widłowego uszkodził zbiornik z roztworem 32%-go kwasu solnego, tym samym poprosił o zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ełk” z Komendy Powiatowej PSP w Ełku. Inspektor ds. bezpieczeństwa zakładu przekazał informację, że w uszkodzonym zbiorniku znajduje się 11 m3 kwasu solnego. W wyniku uszkodzenia zbiornika żrąca substancja wydostawała się na zewnątrz kuwety wychwytującej, ochlapując operatora wózka. Zadaniem strażaków w pierwszej fazie działań było ewakuacja zakładu oraz udzielenie poszkodowanemu pracownikowi kwalifikowanej pierwszej pomocy . Po przybyciu na miejsce awarii SGRChem podzielono teren działań na 3 odcinki bojowe. Zadaniem „chemików” z Ełku było uszczelnienie zbiornika, neutralizacja wyciekłego kwasu solnego oraz przepompowanie kwasu z uszkodzonego zbiornika od podstawionej cysterny.

Na szczęście były to tylko scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, których celem było doskonalenie działań w ramach ratownictwa chemiczno–ekologicznego w zakresie podstawowym i specjalistycznym oraz pracy sztabu. Ćwiczenia były bardzo dobrą okazją do szlifowania współpracy pomiędzy strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi oraz strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „EŁK”. Wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń oraz zapoznanie strażaków z realnym zagrożeniem stanowi nieoceniony element doskonalenia strażackiego rzemiosła. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi, Ełku oraz strażacy ochotnicy z OSP Górne.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Kamil Pawlukanis.