9 września 2020 roku PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim odwiedzili strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi. W trakcie wizytacji Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP zapoznał się z warunkami pracy i służby gołdapskich strażaków, dokonał przeglądu obiektów i sprzętu będącego w dyspozycji komendy, a także  spotkał się z pracownikami systemu codziennego oraz strażakami systemu zmianowego.

Opracowanie: kpt. Michał Herman, KP PSP w Gołdapi
Zdjęcia: mł. asp. Dawid Wijat, KW PSP w Olsztynie/mł. ogn. Łukasz Murawski, st. str. Wojciech Szymański, KP PSP w Gołdapi