7 sierpnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na realizację zadania Budowa strażnicy „KP PSP w Gołdapi – III etap”. Najkorzystniejszą ofertę w trzecim postępowaniu przetargowym złożyła firma MAM PLAN Justyna Świtaj Ługiele 14, 16-407 Wiżajny. Umowę z ramienia komendy podpisał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik, wykonawcę reprezentował pełnomocnik Krzysztof Świtaj. Kontrakt opiewa na kwotę 2 031 484,32 zł i zakłada kontynuacje rozbudowy rozpoczętej w 2010 roku. W ramach zadania realizowanego w 2018 roku zostanie wykończony dobudowany kilka lat wcześniej budynek w którym znajdują się stanowiska naprawcze pojazdów, myjnia samochodów ciężarowych oraz zaplecze socjalne dla strażaków. Ponadto zostanie ułożony plac manewrowy z kostki brukowej od strony ul. Wojska Polskiego umożliwiający wyjazd do nowego budynku, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej. Termin wykonania zadania przewidziany jest umową na 7 grudnia 2018 roku.

W pełni wykończony budynek wraz z funkcjonalnymi garażami, ze stanowiskami naprawczymi, myjnią samochodów ciężarowych, zapleczem socjalnym oraz wykonanym częściowo placem manewrowym wraz z urządzeniem terenu sprawią, że przedmiotowy obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi stanie się funkcjonalny i będzie mógł być użytkowany przez strażaków.

Do zakończenia całości inwestycji pozostanie wykonanie ogrodzenia, oświetlenie terenu zewnętrznego oraz drugiego wyjazdu od strony ul. Konstytucji 3-go Maja.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis