10 lutego 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi rozpoczęli cykl szkoleń skierowanych do strażaków ochotników powiatu gołdapskiego z zakresu przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia nagłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych oraz wykorzystania urządzeń do defibrylacji AED. W szkoleniu uczestniczyły dzieci należące do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Dubeninki oraz strażacy ochotnicy z gminy Dubeninki. Kolejne szkolenia z tego zakresu zostaną przeprowadzone jednostkom OSP z gminy Gołdap oraz Banie Mazurskie.

Dzięki zakupom ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zakupiono 12 sztuk urządzeń do defibrylacji AED, które są do dyspozycji strażaków ochotników w każdej z trzech gmin. Zakup realizowano w listopadzie 2018 roku.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Gołdapi