21 i 22 czerwca 2017 roku w Rybakach odbyły się II zawody – warsztaty ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym „RYBAKI 2017”. W warsztatach wzięły udział 24 zastępy ze wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

  Gołdapscy funkcjonariusze wygrali zawody zdobywając 228 pkt., na drugim miejscu uplasował się zastęp z Olsztyna, a na trzecim z Iławy. Zwycięski skład reprezentacji komendy:

– st.asp. Przemysław Sakowicz – dowódca,

– mł.ogn. Robert Brzozowski – kierowca operator,

– mł.asp. Józef Wilczewski – ratownik,

– mł.ogn. Przemysław Oleksy – ratownik,

– mł.ogn. Grzegorz Nowak – ratownik.

         Strażacy biorący udział w zawodach-warsztatach mieli możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, które nabyli podczas codziennej służby w swoich jednostkach, realizując zasady doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej. Nie tylko kształcenie zawodowe lecz również, a może przede wszystkim, własne umiejętności sprawiły że konkurencje nie sprawiły dużych trudności ćwiczącym zastępom.

            Dla przybyłych strażaków przygotowano 6 epizodów, gdzie musieli wykazać się umiejętnościami w poszczególnych dziedzinach  ratownictwa, w tym: wodnego, wysokościowego, chemicznego, technicznego, medycznego oraz gaszenia pożarów wewnętrznych. W trakcie ćwiczeń liczyła się przede wszystkim prawidłowość wykonania zadania w oparciu o posiadany sprzęt, ale również czas, który był dodatkowym elementem rywalizacji. Za przygotowanie jednego z epizodów podczas ćwiczeń odpowiedzialny był również strażak z naszej komendy asp. Adrian Korotko. Wszystkie konkurencje odbyły się na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.

/tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis – KP PSP w Gołdapi, kpt. Rafał Melnyk – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: bryg. Andrzej Jankowski, mł.kpt. Maja Hain – KW PSP w Olsztynie/