27 czerwca 2018 roku strażacy z gołdapskiej komendy uczestniczyli w seminarium dotyczącym ratownictwa technicznego, które odbyło się w miejscowości Mariampol na Litwie. Podczas zajęć poruszane zostały różnorakie aspekty działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu służącego do ratownictwa technicznego. Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w każdej dziedzinie służby pomiędzy polskimi i litewskimi strażakami. Gołdapską komendę w szkoleniu reprezentowali:

– bryg. Wojciech Szczepanik, komendant powiatowy PSP w Gołdapi;

– st. kpt. Andrzej Jabłoński, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej;

– kpt. Michał Herman, starszy specjalista ds. operacyjnych;

– asp. Daniel Żamojtuk, dowódca zastępu;

– asp. Arkadiusz Boguszewski, dowódca zastępu.

Szkolenie na Litwie zostało zrealizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa- Polska 2014-2020.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: asp. Arkadiusz Boguszewski, st. kpt. Andrzej Jabłoński.