25 października 2019 roku oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi odwiedził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi st. ogn. Jacek Klimko. Strażak podczas zajęć zwrócił dzieciom szczególną uwagę na zasady wzywania służb ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy.  Zademonstrował przy użyciu fantoma, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, zapoznał ze sprzętem medycznym oraz wyposażeniem apteczki. Dzieci
z zaciekawieniem słuchały cennych rad i wskazówek, były czynnymi uczestnikami zajęć, chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami. Zajęcia okazały się wspaniałą zabawą dla najmłodszych. Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że najlepszą metodą zdobywania wiedzy jest nauka przez zabawę.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: Anna Kudrycka-Pawlukanis