srca„Przygotowania służb do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO realizowane są zgodnie z harmonogramem, a służby są do tego przygotowane” – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński po spotkaniu zespołu koordynującego przygotowania służb podległych MSWiA, które odbyło się 23 marca 2016 r.

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest, jako przewodniczący zespołu, odpowiedzialny za koordynację działań służb mundurowych zabezpieczających szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej przewodniczącym zespołu był komendant główny Policji. „Spotkania zespołu będą odbywały się co najmniej raz w tygodniu, a być może częściej, w miarę potrzeb” – powiedział wiceminister Zieliński.

Minister podkreślił, że parlament przyjął już dwie specustawy i ustawę budżetową, które gwarantują możliwości organizacyjne związane z przygotowaniem do zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i szczytu NATO oraz zapewniają środki budżetowe. Łącznie dla służb na zabezpieczenie ŚDM przeznaczono kwotę 76,5 mln zł, a na zabezpieczenie szczytu NATO 47,7 mln zł.

Z ramienia policji za całość operacji zabezpieczającej oba przedsięwzięcia odpowiedzialny jest insp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji. Za całość przygotowań w Biurze Ochrony Rządu odpowiedzialny jest ppłk Tomasz Kędzierski, zastępca szefa BOR, w Straży Granicznej całość działań koordynuje gen. Jacek Bajger, a w Państwowej Straży Pożarnej za zabezpieczenie ŚDM odpowiedzialny jest st. bryg. Leszek Suski, komendant główny PSP, za szczyt NATO nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, zastępca komendanta głównego PSP.

Na spotkaniu szefowie służb przedstawili stan przygotowań swoich formacji do zabezpieczenia obu wydarzeń.

Policja z przeznaczonych środków na zabezpieczenie szczytu NATO wykorzysta 23,7 mln zł, a na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży 44,7 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup 21 samochodów dla oddziałów antyterrorystycznych, 14 samochodów dla oddziałów prewencji oraz sprzęt pirotechniczny. Do zabezpieczenia ŚDM zostanie skierowanych ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy, a szczyt NATO będzie zabezpieczać ponad 5 tysięcy policjantów. Wykorzystanych zostanie ponad tysiąc policyjnych pojazdów.

Straż Graniczna środki w kwocie 18 mln zł, które zostały jej przekazane, przeznaczy na zakup mobilnych urządzeń do kontroli granicznej. Przygotowany został także projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schenegen. Planuje się, że kontrola będzie przywrócona od 4 lipca br. Zostanie także wyznaczonych 285 miejsc, w których będzie prowadzona moblina kontrola graniczna z wykorzystaniem schengenbusów. Dla usprawnienia kontroli na drogowych przejściach granicznych zostaną wyznaczone specjalne, dodatkowe pasy, przeznaczone tylko dla pielgrzymów.

Biuro Ochrony Rządu na zabezpieczenie szczytu NATO otrzymało 16,7 mln zł, a na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży 2,6 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. sprzętu pierotechnicznego, sprzętu łączności, 20 samochodów reprezentacyjnych. Do zabezpieczenia szczytu NATO zostanie skierowanych ok. 900 funkcjonariuszy BOR. Natomiast 600 funkcjonariuszy będzie zaangażowanych w zabezpieczenie ŚDM. Biuro Ochrony Rządu na bieżąco prowadzi rekonesanse oraz współpracuje ze służbami NATO i służbami watykańskimi.

Państwowa Straż Pożarna otrzymała 14,5 mln zł na przygotowania związane z zabezpieczeniem szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Z tych środków strażacy planują zakupić m.in. sprzęt łączności i sprzęt medyczny. Strażacy sprawdzają pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiekty, które będą wykorzystywane podczas szczytu NATO oraz hotele. Do sprawdzenia jest 1500 obiektów, z czego ponad 800 zostało już sprawdzonych. W szczyt NATO będzie zaangażowanych ok. 600 strażaków, a w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie od 600 do 1100 funkcjonariuszy PSP. Strażaków PSP będą wspomagać jednostki OSP. Przewiduje się, że będzie wykorzystanych ok. 100 takich jednostek.

W spotkaniu zespołu koordynującego przygotowania służb do zabezpieczenia szczytu NATO oraz ŚDM wzięli udział m.in. insp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, st. bryg. Leszek Suski, komendant główny PSP, mjr SG Marek Łapiński, komendant główny SG i płk Andrzej Pawlikowski, szef BOR.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO to jeden z priorytetów MSWiA w tym roku. W bezpośrednie zabezpieczenie tych wydarzeń będą zaangażowane wszystkie służby nadzorowane przez MSWiA – policja, straż pożarna, Straż Graniczna i Biuro Ochrony Rządu.

Zadaniem służb MSWiA będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości, spotkań, tras przejazdów i miejsc pobytu. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA odpowiadać będą także za sprawną odprawę na przejściach granicznych oraz ochronę ważnych gości i zagranicznych delegacji.

Źródło: MSWiA www.mswia.gov.pl