SGRW Gołdap i ćwiczenia ze śmigłowcem.

Alt tekst

Działania SGRW Gołdap podczas ćwiczeń Piękna Góra 2012 (foto: J. Rakowski)

Na podstawie Decyzji nr 4/14 Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie powołano z dniem 24 stycznia 2014 roku Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap” włączoną do Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego działa nieprzerwanie od 2005 roku. Na dzień dzisiejszy w jej skład wchodzi 16 funkcjonariuszy KP PSP w Gołdapi.

Współdziałanie SGRW Gołdap ze śmigłowcem Lotnictwa KG Policji

Współdziałanie SGRW Gołdap ze śmigłowcem Lotnictwa KG Policji

W roku 2003 zrodził się pomysł organizacji ćwiczeń w których udział miały wziąć wszystkie służby z terenu powiatu gołdapskiego. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był były Burmistrz Gołdapi Marek Miros. Początkowym celem Burmistrza było stworzenie swoistego rzeczywistego poligonu do doskonalenia współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Gołdapi. Z roku na rok ćwiczenia ewaluowały do rangi ćwiczeń międzywojewódzkich ponieważ udział w nich brali ratownicy z województw: pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego.

Ćwiczenia Pogranicze 2013

Ćwiczenia Pogranicze 2013

  • Możliwość realnego współdziałania różnego rodzaju służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli
  • Możliwość wykorzystania specjalistycznego sprzętu niedostępnego w trakcie normalnego szkolenia pododdziałów, np. śmigłowce
  • Możliwość sprawdzenia zachowania ratowników w symulowanych zdarzeniach kryzysowych oraz wyciągnięcie z nich wniosków
  • Trening decyzyjny – wypracowywanie koncepcji działań na przykładzie symulowanych zdarzeń
  • Możliwość doskonalenia umiejętności współpracy ratowników wysokościowych Państwowej Straży Pożarnej, Policji, ABW ze statkami powietrznymi