Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie szkolnym.

W ramach programu przeszkoleni strażacy  będą prowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Ponadto dzieci będą mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla oraz zapoznać się z podstawami udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia w sali edukacyjnej odbywać się będą raz w tygodniu w każdy czwartek w godzinach od 9.00 – 10.30 oraz 11.00 – 12.30.

Opiekunowie grupy przed planowanym terminem lekcji zobowiązani są do wypełnienia i podpisania karty zgłoszeniowej oraz akceptacji regulaminu sali.

Rezerwacja sali

W celu dokonania rezerwacji sali edukacyjnej prosimy o wypełnienie formularza i wybranie pasującej Państwu daty oraz godziny zajęć.

[booking nummonths=2 startmonth=’2019-10′ options='{calendar months_num_in_row=2 width=568px cell_height=30px}']