15 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z gminy Gołdap.  Zakup sprzętu był możliwy dzięki 99% wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Gołdap dokonał Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi bryg. Wojciecha Szczepanika.
W ramach zadania Ochotnicze Straże Pożarne doposażone zostały w następujący sprzęt:

OSP Górne – defibrylator automatyczny AED, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (torba PSP R1, szyny Kramera, nosze typu deska), detektor wielogazowy;

OSP Grabowo – defibrylator automatyczny AED, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (torba PSP R1, szyny Kramera, nosze typu deska), pilarka do drewna;

OSP Dunajek – defibrylator automatyczny AED, pilarka do drewna, sprzęt oświetleniowy;

Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości kwotą 29 196,09 zł co stanowi 99% dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości natomiast wkład własny gminy Gołdap to 1%.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: Urząd Miejski w Gołdapi.