Poniżej zamieszczamy link do serwisu internetowego o kąpieliskach Głównego Inspektora Sanitarnego:

http://sk.gis.gov.pl