Pismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy modernizacyjnej skierowane do funkcjonariuszy PSP i druhen i druhów OSP za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

Pismo Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w formacie pdf.