Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

st. kpt. mgr inż.

Kamil Pawlukanis

tel: 87 615 61 02, kom. 697 984 724
e-mail: rzecznik_goldap@kwpsp.olsztyn.pl