KOMUNIKAT nr 1

z dnia 5 listopada 2018 roku

 

Zmiana terminu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej!

 

Test sprawności fizycznej, sprawdzian umiejętności pływania oraz sprawdzian lęku wysokości odbędzie się w dniu 13.11.2018 r. od godziny 7.00.

 

Zbiórka kandydatów w dniu testu (13.11.2018r.) w budynku Kompleksu Sportowo -Rekreacyjnego „Hala-Basen” OSiR, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, godz. 6:50.

 

Godzina 7.00 – test sprawności fizycznej, próba wydolnościowa;

Godzina 8.00 – sprawdzian z umiejętności pływania;

Godzina 10.00 – sprawdzian lęku wysokości.

 

Obowiązuje strój kąpielowy oraz sportowy.

Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej, kandydat, przedkłada zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, próby wydolnościowej oraz sprawdzianu lęku wysokości(akrofobii) i pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (przykładowy wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1) oraz podpisane osobiście oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Próbę wydolnościową i próby sprawnościowe przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym  w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Sprawdzian umiejętności pływania przeprowadza się w krytej pływalni w stroju kąpielowym.

Ćwiczący do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.


 

                                                                                                                  Komendant Powiatowy

                                                                                                                Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

                                                                                                                  bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik