Samodzielne stanowisko
ds. organizacyjno- kadrowych

Starszy Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Wiesława Skarżyńska

tel: 87 615 61 00