Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. mgr Andrzej Jabłoński

tel: 87 615 61 11

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel: 87 615 61 12

 Dowódca zastępu

asp.

Daniel Żamojtuk

Z-ca dowódcy zmiany II

asp. sztab.

Jarosław Dadura

Dowódca  zmiany III

asp. sztab.

Krzysztof Budziński