kierownik sekcji

kpt. mgr inż.

Michał Herman

tel: 87 615 61 05

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

st. asp.

Arkadiusz Boguszewski

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

asp.

Józef Wilczewski

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

st. ogn.

Krzysztof Groch

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

mł. ogn.

Łukasz Murawski

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

mł. ogn.

Sebastian Skałuba