kierownik sekcji

kpt. mgr inż.

Michał Herman

tel: 87 615 61 05

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

dyżurny operacyjny

VAKAT

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

starszy ratownik

mł. ogn.

Sebastian Skałuba

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

ratownik specjalista

st. asp.

Adrian Korotko

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

starszy technik sztabowy

st. ogn.

Krzysztof Groch

Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Gołdapi

starszy ratownik

mł. ogn.

Łukasz Murawski