Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr Andrzej Jabłoński

tel: 87 615 61 11

p. o. Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. kpt. inż. Daniel Żamojtuk

tel: 87 615 61 12

 Zastępca dowódcy zmiany I

st. asp.

Przemysław Sakowicz

Dowódca zmiany II

asp. sztab.

Jarosław Dadura

Dowódca zmiany III

asp. sztab.

Krzysztof Budziński