Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr Andrzej Jabłoński

tel: 87 615 61 11

Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

WAKAT

tel: 87 615 61 12

 Dowódca zmiany I

mł. kpt. inż.

Daniel Żamojtuk

Zastępca dowódcy zmiany II

asp. sztab.

Jarosław Dadura

Dowódca zmiany III

asp. sztab.

Krzysztof Budziński