Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr Andrzej Jabłoński

tel: 87 615 61 11

Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

WAKAT

 Zastępca dowódcy zmiany I

st. asp.

Przemysław Sakowicz

Dowódca zmiany II

mł. kpt. inż.

Daniel Żamojtuk

Dowódca zmiany III

asp. sztab.

Krzysztof Budziński