Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

bryg. mgr inż.

Wojciech Szczepanik

tel: 87 615 61 00

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej  w Gołdapi

st. kpt. mgr inż.

Kamil Pawlukanis

tel: 87 615 61 02

Od 1 lutego 2020 roku przeniesiony do KP PSP w Węgorzewie.