Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

bryg. mgr inż.

Wojciech Szczepanik

tel: 87 615 61 00

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej  w Gołdapi

WAKAT

tel: 87 615 61 00