24 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich odbyła się zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Surminach akcja krwiodawstwa, wpisująca się w ogólnopolską zbiórkę krwi „spoKREWnieni służbą”. Akcja była zaplanowana na miesiąc lipiec, jednak z uwagi na braki kadrowe w szeregach TS WCKiK Ełk, z którą współpraca w tym zakresie odbywa się od lat, zbiórka krwi mogła odbyć się dopiero we wrześniu. W ramach akcji krew oddawało także 2 funkcjonariuszy z KP PSP w Gołdapi oraz druhowie OSP gm. Banie Mazurskie. W sumie w akcji udział wzięło 22 dawców co dało blisko 10 litrów krwi. Zbiórka nie odbyłaby się gdyby nie Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku, której pracownicy bardzo sprawnie obsługiwali dawców za co serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: kpt. Michał Herman
Zdjęcia: dh Katarzyna Żelaźniak