Poniżej zamieszczamy do pobranie dokument w formacie pdf opisujący nowe warunki naboru do służby.

Informacja_o_warunkach_naboru_2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Aktualnie prowadzone postępowania rekrutacyjne:

Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi prowadzi postępowanie rekrutacyjne wobec kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.