W dniu 18 lutego 2017 roku o godzinie 8.00 rozpocznie się kurs podstawowy strażaków OSP. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas której omówione zostaną kolejne etapy szkolenia. Obowiązuje ubranie koszarowe.