22 kwietnia 2020 roku ok. godziny 10:00 zastęp gołdapskich strażaków w ramach kompanii gaśniczej WARMIA centralnego odwodu operacyjnego wyruszył z pomocą Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu. W składzie ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wyposażonego m.in.: w tłumice, łopaty czy zbiornik przenośny na wodę, znalazło się 5 ratowników.

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Gołdapi