22 maja 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi przekazali przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz Urzędu Gminy w Dubeninkach środki do dezynfekcji, pozyskane z Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odbiorcami docelowymi ww. środków są placówki oświaty (szkoły, przedszkola oraz żłobki). Dystrybucja przebiegała z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzeganiem obowiązujących zasad oraz reżimu sanitarnego. Łącznie w powiecie gołdapskim przekazano 480 litrów płynów dezynfekujących.

Opracowanie: kpt. Michał Herman
Zdjęcia: kpt. Michał Herman/asp. Seweryn Gryniewicz