3 września 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi po raz kolejny przekazali przedstawicielom placówek oświatowych powiatu gołdapskiego środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne, pozyskane z Ministerstwa Zdrowia. Dystrybucja przebiegała z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzeganiem obowiązujących zasad oraz reżimu sanitarnego. Łącznie w powiecie gołdapskim przekazano w I i II turze 2715 litrów płynów dezynfekujących oraz 11000 maseczek ochronnych.

Opracowanie: kpt. Michał Herman
Zdjęcia: st. kpt. Bogdan Mielnik