31 października 2020r. zakończyło się rozpoczęte 1 lutego 2020r. szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, które było realizowane w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Z uwagi na zaistniałą w marcu 2020r. sytuację sanitarno–epidemiologiczną w naszym kraju i konieczność ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–Cov–2 wywołującego chorobę COVID–19, dalsza organizacja ww. szkolenia została zawieszona. Jednakże w związku z potrzebą utrzymania potencjału ratowniczego na terenie powiatu gołdapskiego szkolenie wznowiono z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezwzględnym przestrzeganiem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących zasad i procedur. Do egzaminu obejmującego formę teoretyczną oraz praktycznej przystąpiło 19 słuchaczy z 9 jednostek, tj. OSP Banie Mazurskie, OSP Dubeninki, OSP Grabowo, OSP Grodzisko, OSP Górne, OSP Lisy, OSP Pluszkiejmy, OSP Surminy oraz OSP Pozezdrze (powiat węgorzewski). Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy druhów w oparciu o test składający się z 20 pytań, natomiast egzamin praktyczny miał na celu zweryfikować umiejętności i znajomość strażaków w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych. Wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin na ocenę pozytywną. Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania KP PSP w Ełku za sprawne przeprowadzenie testów w komorze dymowej oraz firmie „JANEX” z Kośmidr za udostępnienie wraków pojazdów do ćwiczeń praktycznych. Bez tego wsparcia ukończenie ww. szkolenia nie byłoby możliwe.

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński/mł. asp. Norbert Łupiński