Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wraz z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi informuje, że 7 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 9:00 w świetlicy KP PSP w Gołdapi odbędą się powiatowe eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych czterech uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
– I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
– II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
– III grupa – uczniowie szkół ponadpodstaowych.
Zgłoszenia uczestników prosimy składać do 3 kwietnia 2020r. do godz. 15:00 u kpt. Bogdana Mielnik, tel. 87 615 61 06 lub 697 984 722. Dodatkowo każdy z uczestników turnieju musi posiadać podpisane oświadczenie RODO (do pobrania poniżej).

Opracowanie: kpt. Michał Herman