Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi uczciła w środę Dzień Flagi uroczystym apelem przed siedzibą komendy. Punktualnie o godzinie 7.30 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, odegrany został hymn państwowy i podniesiono flagę na maszt. Głos zabrał komendant powiatowy PSP w Gołdapi mł. bryg. Wojciech Szczepanik, zaś zastępca komendanta st. kpt. Kamil Pawlukanis odczytał list okolicznościowy komendanta głównego PSP.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis

Zdjęcia: kpt. Bogdan Mielnik