Funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi od 10 marca 2020r. prowadzili na przejściu granicznym w Gołdapi działania związane z zagrożeniem epidemiolgicznym wywołanym koronawirusem SARS–CoV–2, które miały charakter wspomagający działania innych służb i instytucji. Odpowiednio zabezpieczony ratownik PSP, dokonywał pomiarów temperatury podróżujących od strony Federacji Rosyjskiej. Został również sprawiony namiot zabezpieczenia logistycznego. Gołdapscy strażacy byli również wspierani przez funkcjonariuszy z innych komend. W związku z zawieszeniem od 15 marca 2020r. od godz. 000 do odwołania ruchu granicznego na przejściu granicznym z Federacją Rosyjską (Gołdap–Gusiew) działania zostały zakończone. W ww. okresie strażacy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej skontrolowali 1577 pojazdów i 2129 osób. Żaden z podróżnych nie został zweryfikowany pozytywnie.