Dane teleadresowe

Adres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 19
19-500 Gołdap

Telefon                     Fax
87 615 61 00             87 615 61 10
87 615 61 31             87 615 61 34
87 615 61 33

E-mail
kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl

Mapa dojazdu

Komórki Organizacyjne Komendy

Lp Komórka Organizacyjna Telefon e-mail Faks
1 Komendant Powiatowy
PSP w Gołdapi
087 615 61 00  komendant.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
2 Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Gołdapi
087 615 61 00
3 Samodzielne stanowisko
ds. kontrolno – rozpoznawczych
087 615 61 06 prewencja.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
4 Samodzielne stanowisko
ds. organizacyjno-kadrowych/Sekretariat
087 615 61 00 kadry.goldap@kwpsp.olsztyn.pl 087 615 61 10
5 Wydział Operacyjny 087 615 61 05 wosz.goldap@kwpsp.olsztyn.pl

rzecznik_goldap@kwpsp.olsztyn.pl

6 Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
087 615 61 11 jrg.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
7 Zastępca Dowódcy Jednostki 087 615 61 12
8 Główna księgowa 087 615 61 04 w.wolodkiewicz.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
9 Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych:Technik

Kwatermistrz

              087 615 61 08

087 615 61 07

technik.goldap@kwpsp.olsztyn.pl

b.maciejczuk.goldap@kwpsp.olsztyn.pl

10 Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego
PSP w Gołdapi (SK KP)
087 615 61 31 skkp.goldap@skkw.olsztyn.pl 087 615 61 34
087 615 61 33 kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl