9, 10 i 17 czerwca 2020 roku na Jeziorze Gołdap odbyły się szkolenia doskonalące z zakresu manewrowania łodzią i podejmowania osób poszkodowanych z wody. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy jednostki ratowniczo–gaśniczej KP PSP w Gołdapi oraz Wojskowej Straży Pożarnej JW 4808. Manewry przebiegały z zachowaniem obowiązujących zasad i procedur oraz reżimu sanitarnego.

Opracowanie: kpt. Michał Herman
Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński