W dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne z udziałem jednostek OSP gminy Banie Mazurskie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej KP PSP w Gołdapi. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednym z oddziałów leśnych leśnictwa Bąkowo. Zadaniem strażaków oprócz ugaszenia pożaru było zbudowanie efektywnego systemu dostarczania wody do miejsca pożaru. Ratownicy ustanowili punkt czerpania wody na kanale Brożajckim, skąd pompowali wodę na odległość 1200 metrów. Zadanie zostało zrealizowane i symulowany pożar został ugaszony. Ćwiczenia tego typu pozwalają na sprawdzenie potencjału ratowniczego całej gminy oraz przetestowania sprzętu w bardzo trudnych warunkach terenowych. W realizacji tego zadnia uczestniczyli druhowie z OSP Banie Mazurskie, OSP Budry, OSP Surminy, OSP Lisy, OSP Żabin i Grodziska oraz zastęp z KP PSP w Gołdapi. Nad bezpieczeństwem i organizacją ćwiczeń czuwali oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

/tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: kpt. Michał Herman, kpt. Bogdan Mielnik/