Rozstrzygnięcie – ogłoszenie nr 530820-N-2019 z dnia 29.03.2019 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”

Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowę strażnicy KP…

Więcej