W dniu 21 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Surminach. W ramach akcji krew oddawało także 3 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z KP PSP w Gołdapi. W sumie w akcji w Baniach Mazurskich udział wzięło 17 dawców co dało 8,5 litra krwi. Zbiórka nie odbyłaby się gdyby nie Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Ełku, której pracownicy bardzo sprawnie obsługiwali dawców za co serdecznie dziękujemy.

/tekst: kpt. Michał Herman/