Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi zaprasza do składania ofert na dostawę i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Gołdapi w 2019 roku. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw do KP PSP w Gołdapi w 2019 roku
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty